תוכנית הלימודים שלנו

במסגרת מסלול הלימודים, שתוכנן על-ידי מרצי המכללה לניהול וקריירה, יתמקדו התלמידים בשורה ארוכה של תחומים – כחלק מהכנה לקראת בחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. יש להדגיש, כי חלק מדרישות ההמשך כוללות תקופת התמחות בת שישה חודשים. עיקרי נושאי הלימוד

קורסי חובה על-פי דרישת משרד האוצר – כתנאי להמשך התמחות באלמנטרי/ פנסיוני:

 • מבוא לסטטיסטיקה ומימון
 • חשבונאות
 • יסודות הביטוח
 • כלכלה

יסודות הביטוח

 • עקרונות הביטוח, מושגי יסוד בביטוח, מוסדות הביטוח, הפיקוח על הביטוח
 • ביטוח הסיכון והנזק, תפקיד האקטואר, חישוב דמי ביטוח וחישוב תעריף סיכון, דיני הביטוח וחקיקה אזרחית רלוונטית

ביטוח אלמנטרי

 • סוגי הביטוח (תאונות) – היכרות מלאה עם מוצרי פוליסות לתאונות: נסיעות לחו"ל, תאונות אישיות, פקודות הנזיקין (צד ג'), חובות מעבידים, אחריות מקצועית, מוצר פגום.
 • סוגי הביטוח (רכב): פוליסת רכב, פוליסת סחר רכב, פוליסות חובה ופוליסת פקודת ביטוח רכב מנועי
 • סוגי הביטוח (רכוש): פוליסת סחורה בהערה, פוליסת דירה ואובדן רווחים, פוליסת אש בסיסית, פוליסת עבודות קבלניות וצ.מ.ה, פוליסת שבר מכני, תביעות רכושיות וכן פוליסת ציוד אלקטרוני

ביטוח פנסיוני

 • סוגי הביטוח (פנסיוני): סוגי ביטוח פנסיוני, ביטוח מנהלים, חיתום, ביטוחי בריאות, תכנון פיננסי, חוקי הגנת השכר, הסכמים קיבוציים, פיצויים ופיטורים.
 • מוסדות המדינה – ביטוח לאומי ומס הכנסה – מבוא וכללים.
 • מקצועית א' – מקצועית ב'

תנאי קבלה

12 שנות לימוד וראיון קבלה

משך הלימודים: 24 חודשים

ימי לימוד: פעם עד פעמיים בשבוע – בהתאם לתוכנית הלימוד

שעות לימוד: 18:00-21:00

הסמכה

 • העומדים בדרישות המסלול יזכו בתעודת גמר מטעם המכללה לניהול וקריירה.
 • מסלול הלימודים מכין לקראת בחינות הרישוי הנערכות מטעם המפקח על הביטוח וכן הרשות לניירות ערך – לשם קבלת רישיון עיסוק. הרישום למבחנים חיצונים הינו באמצעות התלמיד.
 • השלמת המסלול במלואה מחייבת, בנוסף, תקופת התמחות בת שישה חודשים – במסגרתה, כמוגדר בחוק, המתמחה לא יעסוק בייעוץ פנסיוני ו/או בתיווך בביטוח ו/או ברישיון.
 • תעודת סוכן ביטוח תוענק על-ידי משרד האוצר למי שיעמוד בכל התנאים:
  1. גיל 18 ומעלה כמוגדר בחוק, ללא עבר פלילי
  2. עמידה בבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר
  3. סיום תקופת ההתמחות