תוכנית הלימודים שלנו

מטרת העל של מסלול לימודי בנקאות ופיננסים היא להעניק לבוגריו מיומנויות מקצועיות, הבנת הצרכים הפיננסיים של הלקוחות הפוטנציאלים והתאמת מנופים פיננסיים. הקורס עצמו, שנבנה על-ידי מומחים לבנקאות ופיננסים, הותאם במיוחד למציאות הכלכלית ולתמורות והמגמות העולמיות בשלוש השנים האחרונות.

  • מבוא לכלכלה, סטטיסטיקה, חשבונאות ומימון. קורס חובה המשמש הכנה לבחינות הרשות לניירות ערך.
  • מבוא לכלכלה הישראלית: סקירה היסטורית עד ימים אלה של הכלכלה בישראל.
  • חישובים מסחריים ןמונחים בכלכלה. היכרות מלאה עם נושא החישובים המסחריים והשפעת מדד המחירים לצרכן והיכרות עם המדיניות המוניטרית, אמצעי תשלום, חישוב ריביות, סוגי הלוואות ועוד.
  • בנקאות בישראל. היכרות עם מערכת הבנקים בישראל, בנקים ייעודיים ומסחרים. הבנת והכרת מבנה ותפקידו של בנק ישראל.
  • מורחב: בנקאות ודרכי מימון, שוק ההון הישראלי, חשבונאות, דרכי פיקוח על הבנקים

תנאי קבלה

12 שנות לימוד וראיון קבלה

משך הלימודים: 18 חודשים

ימי לימוד: פעם בשבוע

שעות לימוד: 18:00-21:00

הסמכה

  • העומדים בדרישות המסלול יזכו בתעודת גמר מטעם המכללה לניהול וקריירה
  • הקורס משמש הכנה מקיפה לקראת בחינות הרישוי מטעם הרשות לניירות ערך

חובת הרישום לבחינות חיצוניות הינה באחריות תלמידי/ות המסלול.